Rekisteriseloste

 1. Rekisterinpitäjä

Ragmate Design Oy
Peräkyläntie 45 a, 90660 Oulu
2859977-2

 1. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja / tai yhteyshenkilö

Martta Leskelä
Peräkyläntie 45 a, 90660 Oulu
puh. 040 7089 148
[email protected]

 1. Rekisterin nimi

Ragmate-asiakasrekisteri

 1. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja kerätään, käsitellään ja käytetään asiakkaan suostumuksella Ragmate Design Oy:n asiakassuhteen hoitamiseen ja yhteydenpitoon. Rekisterin tietoja käytetään etupäässä uutiskirjeiden, tarjousten ja etujen lähettämiseksi asiakkaalle. Lisäksi tietoja voidaan käyttää tilastollisiin ja palvelun kehittämistarkoituksiin.

 1. Rekisterin tietosisältö

Henkilötietoja kerätään ja käsitellään Ragmate Design Oy:n toimesta asiakkaista, jotka liittyvät Joutsen-asiakasrekisteriin. Rekisterin tietolähteenä ovat asiakkaalta itseltään kerättävät tiedot, joita kerätään liittymisen yhteydessä. Tietoja kerätään internet-sivuston kautta sekä erilaisilla lomakkeilla.

Rekisteröitäviä tietoja ovat etu- ja sukunimet, osoite, matkapuhelinnumero, sähköpostiosoite, suoramarkkinointiluvat ja -kiellot sähköpostiin sekä matkapuhelimeen.

 1. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin tietolähteenä ovat asiakkaalta itseltään kerättävät tiedot, joita kerätään Ragmate-asiakasrekisteriin liittymisen yhteydessä.

 1. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Ragmate Design Oy ei luovuta tietoja kolmannelle osapuolelle. Jos kolmas osapuoli tarjoaa edun asiakasrekisterin jäsenille, ja sen perille toimittaminen vaatii asiakkaan tietoja, tiedot luovutetaan vain tätä käyttökertaa varten ja kolmas osapuoli ei saa luovuttaa tietoja edelleen. Tietoja voidaan siirtää henkilötietolain mukaisesti EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 1. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteritiedot säilytetään asianmukaisesti suojatussa palvelimessa ja ovat vain Ragmate Design Oy:n ennalta määrittelemien henkilöiden käytettävissä.

 1. Rekisteröidyn kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

 1. Rekisteröidyn tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle (yhteystiedot mainittu kohdassa 2).

 1. Tietojen korjaaminen

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.